Тус ТББ-д 2001 оноос GTZ, WWF, UNDP -ын төсөл, хөтөлбөрүүд бодлогын болон техникийн дэмжлэгийг үзүүлсэн юм. 2003 онд албан ёсоор Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн. Байгууллагын анхны тэргүүн нь доктор /Ph.D/ Haeno Hertel /ХБНГУ/ байв.

2003-11-10
 

2001-2003 онд ГТХАН (GTZ)-ийн “Хан хэнтийн ТХГН-ийн Байгалийн нөөцийн тогтвортой менежмент” төслийн сургагч байгууллага

2001-11-30
 

2004-2007 онд Шведийн хөгжлийн агентлаг (SIDA), Дэлхийн байгаль хамгаалах сан ( WWF)-ийн “Хөдөөгийн хөгжил ба байгаль орчны боловсрол” төслийн зөвлөх байгууллага

2004-12-2
 

2005-2007 онд ХБНГУ-ын “Манфрэд-Хэрмсэн-Стицтанг”-ийн сангийн “Хүүхэлдэйн жүжгээр дамжуулан хүрээлэн буй орчны боловсрол олгох” 2 шатлалт төслийн хэрэгжүүлэгч байгууллага

2005-12-17
 

2007 онд Шашин-Байгаль хамгаалах холбоо (ARG) болон Монголын бурхан шашинтны төв, Гандантэгчинлэн хийдийн хамтарсан “Зүүн өмнөдийн бурхан шашинтны хурал”-ын зохион байгуулагч

2007-12-10
 

2008-2011 онд Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн “Цөлжилтийг сааруулах” төслийн хүрээнд Баянхонгор, Говь-Алтай аймгуудад Эко-сургууль хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч байгууллага

2008-12-3
 

2008-2011 онд ГТХАН (GIZ)-ийн “Байгаль орчны боловсрол,мэдээлэл сурталчилгаа” төслийн Архангай, Өвөрхангай, Сэлэнгэ аймгийн орон нутагт хэрэгжүүлэгч байгууллага

2008-12-9
 

2010 онд Хаан банк сангийн “Ногоон орчин-Бидний ирээдүй” төслийн хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага

2010-12-5
 

2011 онд Дэлхийн байгаль орчны боловсролын сан (FEE)-ийн гишүүн болж ОУ-ын “Эко-сургууль”, “Байгаль орчны залуу сурвалжлагч”, “Ойн тухай суралцахуй”, “Ногоон түлхүүр”, “Цэнхэр туг” хөтөлбөрүүдийг Монгол улсад хэрэгжүүлэгч албан ёсны оператор байгууллага болсон.

2011-12-9
 

2012-2013 онд БОНХЯ, Улаанбаатар хотын захиргааны “Байгальд ээлтэй гэр бүл“ төслийн хэрэгжүүлэгч байгууллага

2012-12-7
 

2014-2015 онд НИТХ-тай хамтран Австралийн ЗГ-ын шууд тусламжийн хөтөлбөрийн “Улаанбаатар хотын хатуу хог хаягдалын мэдлэгийн менежментийг нэмэгдүүлэх” төслийн хэрэгжүүлэгч байгууллага

2014-12-9
 

2015-2017 онд БОАЖЯ, БСШУСЯ, ШХА-ын “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол-I” төслийн эко-сургууль хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч байгууллага

2015-3-14
 

2016 онд Канад сан, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн “Байгалийн нөөцийн менежмент бүхий хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээ” Mon/13/303 төслийн Орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газрын менежментийг дэмжигч эко-сургуулиудын үйл ажиллагааны загвар бий болгох төслийн хэрэгжүүлэгч байгууллага

2016-12-7
 

2018 оноос Нарлаг Улаанбаатар Ротари клубын “Ногоон арал” төслийн хэрэгжүүлэгч байгууллага

2018-3-3
 

2018 оноос “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх дэд зөвлөлийн гишүүн байгууллага

2018-7-7
 

2019 оноос БОАЖЯ, БСШУСЯ, ШХА-ын “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол-II” төслийн орон нутаг дахь хэрэгжүүлэгч байгууллага

2019-11-5
 

БОАЖЯ, Германы сэргээн босголт, зээлийн банк (KfW)-ны “Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох” төслийн “Эко кабинетийг сургалт судалгааны багаж хэрэгслээр хангаж, багш нарыг чадавхжуулах” №ЗСШ-05/2020 зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч байгууллага

2020-10-9