ЦЭНХЭР ТУГ ХӨТӨЛБӨР

Дэлхийн өнцөг булан бүрт олон сая хүний итгэл найдварыг хүлээсэн Олон улсад нэр хүндтэй эко шошго-шагнал юм.

Цэнхэр туг хөтөлбөрийн энэхүү нэр хүндтэй шагналыг хүртэхийн тулд байгаль орчин, боловсрол, аюулгүй байдал болон бусад шалгууруудыг хангасан байх ёстой.

Энэхүү хөтөлбөрийн үр дүн нь усны зөв зохистой хэрэглээг бий болгох, эрэг орчмын ногоон бүс, ан амьтдын хамгааллыг сайжруулах, нөхөн сэргээх, улмаар бохирдолыг бууруулахад чиглэгдсэн сургалт, үйл ажиллагаанд тус сангийн системтэй аргачлалыг ашиглана.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ https://www.blueflag.global/